Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör – Till byggnadstillbehör räknas inredning och annat som tillförts fastighetens byggnader för stadigvarande bruk. Vid försäljning av fastigheten kan byggnadstillbehör frånskiljas och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.
Exempel på byggnadstillbehör är värmepanna, vattenledningar, element, ledstänger, hissar och gasledningar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *