Tolkningsföreträde

Tolkningsföreträde – Tolkningsföreträde innebär att någon har företräde att tolka ett oklart avtal eller avtalsvillkor i avvaktan på domstolsavgörande. Tolkningsföreträde förekommer främst inom arbetsrätten.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *