Tredje man

Tredje manTredje man är en person som utan att vara avtalspart eller part i tvist ändock berörs av avtalet eller tvisten.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *