Tvistemål

Tvistemål – Mål som rör civilrättsliga mellanhavanden exempelvis avtalsrätt, fastighetsrätt, köprätt och skadeståndsrätt. Käranden väcker talan gentemot svaranden. Typiska tvistemål är vårdnadstvister, pengatvister och olika sorts konsumenttvister.

Läs mer om avtalsrätt och köprätt här: Avtal & Köp.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *