Partnerskapslagen

Partnerskapslagen

Partnerskapslagen – Den 1 januari 1995 infördes den svenska partnerskapslagen (Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap) som komplement till äktenskapsbalken för de som ingick registrerat partnerskap.


Partnerskapslagen

Registrering fick ske om:

  •  en av partnerna har sin hemvist i Sverige sedan minst två år, eller
  •  en av partnerna är svensk medborgare med hemvist i Sverige.

Med svensk medborgare jämställdes medborgare i Danmark, Island, Nederländerna och Norge.

Homosexuella som registrerade partnerskap fick samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som par som ingått äktenskap.

Partnerskapslagen upphävdes 1 maj 2009 då äktenskapsbalken gjordes könsneutral och gav även samkönade par rättigheten att ingå äktenskap.