Tvångslicens

Tvångslicens – ”I vissa situationer, bland annat om patenthavarens utnyttjande av ensamrätten strider mot betydande samhällsintressen, kan en domstol meddela tvångslicens, det vill säga en licensrättighet för någon annan än patenthavaren att utnyttja patentet.”

Läs mer om tvångslicens på PRV.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *