Täckningsprincipen

Täckningsprincipen – Täckningsprincipen är en princip vid försäljning av fast egendom vid exekutiv auktion som innebär att fastigheten inte får säljas om inte alla fordringar med bättre rätt än den fordringen för vilken exekutionen påfordrats samt förrättningskostnaden täcks. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *