Sambo

Sambo

Sambo

Definition av sambo

Sambo och sambor är juridiska termer. Ur juridisk synpunkt så anses två personer vara sambor då de stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former.

Skillnaden mellan äktenskap och samboförhållande

Om man väljer att inte gifta sig utan att ”bara” vara sambo så bör man vara medveten om vissa fundamentala juridiska skillnader:

• Sambor har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra vid en separation.
• Sambor har inte rätt till arv efter varandra.
• I ett samboförhållande har bara mamman vårdnaden om gemensamma barn om föräldrarna inte gjort en anmälan till skattemyndigheten om gemensam vårdnad.
• Vid bodelning i ett samboförhållande skall endast den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, dvs samboegendomen, fördelas.
• Sambor blir inte automatiskt förmånstagare för sin respektives försäkringar varför det är viktigt att se över detta när man flyttar ihop.

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör när

• samborna flyttar isär
• de ingår äktenskap.
• när någon av sambona avlider
• någon av samborna ansöker om en bodelningsförrättare i domstol
• en av samborna i domstol ansöker om att få bo kvar i deras gemensamma boende
• en av samborna i domstol ansöker om att få överta deras gemensamma boende

 På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver som sambor!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *