Underhandsackord

Underhandsackord – Underhandsackord är en ackordsuppgörelse mellan gäldenär och borgenärer som inte är bindande för de borgenärer som inte deltagit i överenskommelsen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *