Efterarv

Efterarv – Efterarv är uppskjuten arvsrätt. Ofta behåller efterlevande make hela kvarlåtenskapen och får sitta i ”orubbat bo”. När sedan den efterlevande maken avlider så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare till dennes arvingar. Denna uppskjutna arvsrätt kallas efterarv (sekundosuccession). Se även sekundosuccession samt sekundosuccessorer.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *