Barnets far

Barnets far

Barnets far – Om mamman är gift blir hennes make automatiskt far till barnet. Skulle maken eller barnet motsätta sig detta kan de begära att tingsrätten prövar faderskapet.Då mamman är ogift så ska kommunens socialnämnd utreda vem som är barnets far. I ett samboförhållande blir således mamman ensam vårdnadshavare och man måste anmäla till Skatteverket att man har gemensam vårdnad.

Om socialnämnden misslyckas med att fastställa vem som är barnets far så tar en domstol ställning i faderskapsfrågan. Domstolen kan då bestämma att mamman, barnet samt de män som kan vara pappa till barnet ska lämna ett blodprov. Men hjälp av blodprovet kan man sedan fastställa vem som är pappa till barnet.