Vårdnad och förmyndare

Vårdnad och förmyndare

Ett barn ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnets föds får de gemensam vårdnad om barnet.

I annat fall får mamman vårdnaden om barnet och gemensam vårdnad kan uppnås genom att föräldrarna anmäler detta till skatteverket. Föräldrarna kan om de är överens ändra vårdnaden genom att vända sig till tingsrätten. De kan också skriva ett avtal som måste godkännas av socialtjänsten för att vara giltigt.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att barnet får omvårdnad, tillsyn, utbildning, trygghet och annat som barnet behöver. En vårdnadshavare är inte bara skyldiga att se till att barnet inte skadas utan måste också förhindra att barnet skadar andra människor eller egendom.

I det fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden så avgör domstolen vem som ska ha vårdnaden om barnet. Domstolen kan också förordna om hur ofta barnet ska träffa den förälder som inte har vårdnaden. En viktig utgångspunkt för domstolen vid vårdnadstvister är att barnet ska ha rätt att träffa båda föräldrarna. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en förälder avlider blir den andre föräldern ensam vårdnadshavare.

Alla barn ska ha en förmyndare som har ansvar för barnets pengar. Oftast är vårdnadshavaren också barnets förmyndare.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *