Återkalla ett testamente

Återkalla ett testamente

Om man av någon anledning vill återkalla ett testamente så är det möjligt. Här kan du läsa om de olika tillvägagångssätten.

Återkalla ett testamente

Ett testamente återkallas om man:

  • Upprättar ett helt nytt testamente
  • Förstör det gamla
  • På något annat klart sätt gör gällande att det gamla testamentet inte innehåller ens yttersta vilja. Exempelvis: Man upprättar ett nytt testamente men kan inte förstöra det gamla då det är försvunnet eller förvaras på en annan plats. Man skriver då in i det nya som följer: ”Genom detta testamente är det tidigare testamentet återkallat”. Eftersom flera testamenten kan gälla parallellt så är det bäst att skriva in i det nya att det endast är det senaste som gäller för att undvika komplikationer.

Man kan även återkalla ett testamente muntligt. Ur bevishänseende är det emellertid vanskligt så man bör alltid återkalla ett testamente skriftligt. Vill ni återkalla ett testamente och samtidigt förordna om en annan fördelning av er kvarlåtenskap så vänd er till oss på Thorlund Juristbyrå så utfärdar vi ert testamente!