Arbetsdomstolen

ArbetsdomstolenArbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *