Bostadsarrende

Bostadsarrende – Bostadsarrende är upplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn enligt avtal har rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus på den upplåtna marken.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *