Adoption

Blivande adoptivföräldrar måste vara minst 25 år. Två undantag finns då det räcker med att de är 18 år.Den lägre åldersgränsen gäller för den som har för avsikt att adoptera sin makes barn eller adoptivbarn. Dessutom gäller undantaget när det finns "synnerliga skäl". Det finns ingen övre gräns för blivande adoptivföräldrar. Socialnämnden ska alltid yttra sig över de presumtiva adoptivföräldrarnas lämplighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *