Konsumentköplagen

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen (1990:932) står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär. I konsumentköplagen finner du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då har rätt att kräva av säljaren.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär en stor fördel för dig som konsument eftersom det betyder att näringsidkaren inte får ger dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Rätt att avbeställa varan

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Han har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader han har haft i samband med beställningen, exempelvis fraktkostnader.

Felaktig vara

För att säljaren ska ansvara för fel på varan krävs att felet är ett ursprungligt fel som fanns redan när du köpte varan. Fel som visar sig inom sex månader efter det att du köpte varan anses alltid vara ett ursprungligt fel som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller genom vanvård. Om det har gått mer än sex månader sedan köpet så är det du som måste bevisa att varan var felaktig vid köpet.

Reklamation

Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste också förklara varför du anser att varan är felaktig. Du bör reklamera varan högst två månader efter att du upptäckt felet. Fel som uppstår inom tre år efter det att du köpte varan kan du reklamera. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som gäller längre än tre år.

Dina rättigheter när det är fel på varan

I första hand har du rätt att få varan utbytt eller reparerad. Om inte säljaren reparerar eller byter ut varan inom skälig tid har du rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet. För att du skall ha rätt att häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig.