Normalbelopp

Normalbelopp – Enligt utsökningsbalken 7:5 skall den del av lönen som ej får tas i anspråk genom utmätning bestämmas med hjälp av ett normalbelopp. Normalbeloppet är ett schablonmässigt beräknat belopp som skall räcka till uppehället. I normalbeloppet ingår kostnader för mat, kläder, fritid, hygien, tidningar, telefon, tv-licens, elektricitet och gas, försäkringar och fackavgifter. Normalbeloppet ingår i den summa som undantas vid en löneutmätning.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *