Avhysning

Avhysning – Avhysning är en tvångsåtgärd varigenom någon som ej betalt hyra eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter tvingas flytta.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *