Handräckning

Handräckning – Summarisk process som avser annat än betalningsskyldighet och handläggs av kronofogdemyndigheten. Exempel på handräckning är avhysning och återställande av olovlig besittningsrubbning.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *