Båt allemansrätten

Båt

Båt – Allemansrätten gäller även på vattnet. Man får åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten.

Man får dock inte vistas för nära hus eller störa boende. På ställen där det finns fågel- eller sälskyddsområden är det förbjudet att gå iland under viss tid på året.