Camping

Camping

Camping – Det är inte reglerat hur länge man får tälta. Det är risken att störa närboende eller skada naturen som sätter begränsningarna för hur länge man kan tälta på en och samma plats.

Att tälta enstaka dygn på ordentligt avstånd från boningshus ingår i allemansrätten. Däremot kräver camping i större grupper markägarens tillåtelse.