Allmän handling

Allmän handling – Riksdagens, regeringens och myndigheters offentliga maktutövning skall ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, exempelvis ett myndighetsbeslut.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *