Beaktansvärda skäl

Beaktansvärda skäl – Det måste finnas godtagbara orsaker till att en hyresgäst inte använder sin lägenhet och samtidigt behåller den och därmed hyr ut den i andra hand under en kortare period. Finns det två hyresgäster på hyresavtalet så räcker det med att den ena har ett trovärdigt behov av den nya bostaden, och det är endast hyresgästens skäl för bytet som räknas. Exempel på beaktansvärda skäl är:
• Studier på annan ort
• Sjukdom (en längre tids vistelse eller rehabilitering på sjukhus el dyl)
• Ålder
• Jobb på annan ort
• Prova på att bo tillsammans med sambo
• Separation
• Speciella familjeförhållanden
• Militärtjänstgöring


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *