Inventarielista

Inventarielista –   Vid uthyrning av bostad/lokal o dyl
Hyr man en lägenhet, en lokal eller dylikt som är möblerad eller om det finns andra inventarier där som man ansvarar för under hyresperioden så bör en inventarielista skrivas. Det är en förteckning över de möbler och inventarier som finns i bostaden/lokalen. Gäller det en längre tids uthyrning är det bra om man antecknar vad det är för modell, tillverkningsår samt om det finns något synligt slitage på möbeln/inventarien vid uthyrningstillfället så att inte hyresgästen blir ersättningsskyldig för skada som redan fanns.

Köp en inventarielista för andrahandsuthyrning på Juridiska Dokument!

Företag
Det enklaste sättet att hålla reda på företagets inventarier är att genast vid inköp registrera dessa i en inventarielista och där skriva in eventuellt tillverkningsnummer, fabrikat, tillverkningsår, inköpsår och annat relevant. Den årliga inventeringen går därmed lättare att avverka. Inventarielistan är även bra att ha vid utlåning av inventarier.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *