Årsavgift

Årsavgift – Den sk årsavgiften skall täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån. Bostadsrättsförening tar ut en avgift av lägenhetsinnehavarna för att täcka dessa löpande kostnaderna.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *