Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen – En specialdomstol som handlägger mål och ärenden enligt följande lagar:

• konkurrenslagen
• marknadsföringslagen
• lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
• lagenom avtalsvillkor mellan näringsidkare
• lagen om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling
• lagen om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
• försäkringsavtalslagen
• lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
• lagen om franchisegivares informationsskyldighet
• luftfartslagen

Samt mål enligt de så kallade annexlagarna till marknadsföringslagen:
• konsumentkreditlagen
• lagen om paketresor
• tobakslagen
• alkohollagen
• lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
• lagen om marknadsföring av kristallglas
• lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
• lagen om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
• lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
• prisinformationslagen
• distans- och hemförsäljningslagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *