Olaga diskriminering

Olaga diskriminering – Olaga diskriminering är ett brott mot den allmänna ordningen där en näringsidkare, anställd i allmän tjänst etc  diskriminerar en person på grund av dennes etniska eller nationella ursprung, hudfärg, ras, sexuella läggning eller tro genom att inte ge denne samma villkor som i förhållande till andra.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *