Fullbordad gåva

Fullbordad gåva – En gåva anses fullbordad när den är överlämnad till gåvotagaren och denne har tagit gåvan i besittning, när gåvoförklaring har gjorts av givaren eller, när det gäller makar, då gåvan är registrerad hos tingsrätten. Givaren skall alltså inte ha tillgång till gåvan. När en gåva är fullbordad är den också skyddad från givarens fordringsägare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *