Överförmyndare

Överförmyndare – En överförmyndare har tillsyn över förmyndarskap, gode män och förvaltare samt att utreda ansökningar/anmälningar angående dessa.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *