Villkor i samband med gåva

Villkor i samband med gåva

Det är vanligt att man i samband med att man ger en gåva förordnar om villkor som skall gälla. Här kan du läsa om några av de vanligaste villkoren.
Några av de vanligaste villkoren i samband med att man ger någon en gåva är:

  • Gåvan, eventuell avkastning samt surrogat skall vara gåvotagarens enskilda egendom.
  • Gåvan skall inte vara ett förskott på arv. Detta eftersom huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge annars kan räknas som förskott på arv.
  • Ett förordnande om särskild förvaltare av gåvan vid gåva till omyndig.
  • Förbehåll om att givaren skall ha nyttjanderätt till en fastighet denne ger i gåva.
  • Förordnande om att gåvan inte får pantsättas
  • Förordnande om att gåvan inte får överlåtas

Ladda ner ett gåvobrev på Juridiska Dokument!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *