Gåva till barn

Gåva till barn

Gåva till barn – Här kan du läsa om hur det går till när du som förälder ger ditt barn en gåva samt hur du som förälder gör när barnet får en gåva av någon annan.

Gåva till barn av förälder

Huvudregeln när det gäller gåva till barn är att det är förskott på arv om inget annat föreskrivs i gåvobrevet. Gåvan dras då av arvet vid bodelningen.

Ger du ditt omyndiga barn en gåva så måste du samtidigt ansöka om en god man som kan ta emot denna och förvalta den. Om du inte gör detta så blir gåvan inte fullbordad, eftersom du som förälder är mottagare av gåvan för ditt barns räkning samtidigt som du är givare vilket inte är möjligt, och är inte skyddad från dina eventuella framtida fordringsägare. Ansökan om god man görs hos överförmyndarnämnden i din hemkommun.

Ger du gåva åt myndiga barn så gäller allmänt det som gäller vid gåva och det är viktigt att komma ihåg att skriva in i ett eventuellt gåvobrev om det är förskott på arv eller inte.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett gåvobrev för detta ändamål!

 

Gåva till barn av annan än förälder

Eftersom man måste vara myndig för att kunna ta emot en gåva så blir det du som förälder som tar emot den å barnets vägnar och bestämmer om gåvan ska tas emot eller inte.

Får barnet en fastighet, en bostadrätt en tomt eller om barnet i samband med gåvan tar över ett lån eller på annat sätt blir skuldsatt så behövs en överförmyndares samtycke till mottagandet. Detsamma om du tänker inteckna eller sälja en sådan gåva.

Vill du som givare att det som du ger barnet skall vara dennes enskilda egendom, dvs inte ingå i en framtida bodelning, så måste du ange detta i ett gåvobrev. Detsamma gäller om du vill att det som träder istället för den enskilda egendomen skall vara enskild egendom.

Du kan också i ett gåvobrev förodna om att en särskild förvaltare skall förvalta barnets gåva fram till en av dig bestämd tidpunkt, alternativt sätta in pengar på ett konto med överförmyndarspärr. I båda fallen är då gåvan avsatt till barnet och ingen annan kan röra dem.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett gåvobrev för detta ändamål!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *