Fusion

FusionFusion innebär sammanslagning av företag. Tillgångar och skulder i det överlämnande företaget övertas av det övertagande företaget mot vederlag. Fusion kan ske genom absorption eller kombination.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *