AD

ADAD är en förkortning av Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är en så kallad specialdomstol där arbetsrättsliga tvister, dvs tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, prövas.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *