Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand – Om du hyr ut din hyreslägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande kan du bli vräkt.


Uthyrning i andra hand

Innan du hyr ut lägenheten måste du således fråga hyresvärden om tillstånd. Vill inte hyresvärden ge dig tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand kan du går till hyresnämnden. Hyresnämnden prövar om du har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand. Som beaktansvärda skäl räknas exempelvis arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse.

Ansvar för lägenheten

När du hyr ut din lägenhet i andra hand räknas du som hyresvärd. Det finns således inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och den ursprungliga hyresvärden. Som förstahandshyresgäst har du alltså fortfarande ansvar för lägenheten gentemot hyresvärden.

Kom ihåg att skriva ett andrahandskontrakt mellan dig och din hyresgäst!

Läs mer om uthyrning i andra hand på: Andrahandsuthyrning.com