Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt

Uthyrning av bostadsrätt – Vid uthyrning av bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad under förutsättning att syftet är att bostadsrätten skall användas som bostad.

Uthyrning av bostadsrätt

Parterna är fria att komma överens om hyrans storlek. Den enda begränsning som finns är att den överenskomna hyran inte påtagligt får överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. I sådant fall kan hyresnämnden sänka hyran.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt!

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när en bostadsrätt hyrs ut för att användas som bostad under förutsättning att uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt!