Andrahandskontrakt bostadsrätt

Andrahandskontrakt bostadsrätt

Andrahandskontrakt bostadsrätt – Den 1 februari 2013 började lagen om uthyrning av egen bostad att gälla.

Andrahandskontrakt bostadsrätt

Lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig när en bostadsrätt hyrs ut för att användas som bostad under förutsättning att uthyrningen inte är att anse som näringsverksamhet. Hyr du ut din bostad eftersom du under en tid inte har behov av denna så anses detta normalt inte vara näringsverksamhet.

Vilken hyra får hyresvärden ta ut?

Parterna är fria att själva komma överens om hyrans storlek. Om den överenskomna hyran påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden, skall hyresnämnden på ansökan av hyresgästen sätta ned den. Hyresvärden har dock aldrig rätt att få hyran höjd av hyresnämnden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden nyligen köpts kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att cirka 2 procent över riksbankens referensränta är en acceptabel avkastningsränta. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Frågan om bostaden är belånad eller inte saknar därför betydelse för hur hög hyra som får tas ut.

Med driftskostnaden avses kostnader som uthyraren har för att inneha bostaden i det skick den hyrs ut. Sådana kostnader kan exempelvis vara månadsavgift till bostadsrättsförening, slitage av möbler eller kostnader för el och bredband. Det är de faktiska kostnaderna som skall ersättas.

Exempel: En bostadsrättslägenhet som är värd tre miljoner kr hyrs ut i andra hand. Avgiften till föreningen är 1 900 kr per månad. Med en skälig avkastningsränta om 2 procent ger det följande kostnader för hyresvärden per månad. (3 000 000*0,02)/12 + 1 900 = 6.900 kronor. Om hyran bestämts till ett lägre belopp, har hyresvärden ingen möjlighet att begära höjning hos nämnden. Om hyran i stället bestämts till 10.000 kronor kan hyresgästen begära en sänkning av hyran hos hyresnämnden. Hyresnämnden skall då sänka hyran i den mån den påtagligt överstiger 6.900 kronor.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner alla dokument du behöver vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt!