Avräkning

Avräkning – Om samma gäldenär har flera skulder till en och samma borgenär och amorterar ett belopp som inte täcker hela skulden, avgörs genom avräkning vilken eller vilka av skulderna som skall anses vara betald.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *