Bodelning

Bodelning

Bodelning – När ett samboförhållande upphör så måste man ansöka om att en bodelning skall ske inom ett år efter separationen

Detta görs genom att någon av samborna ansöker om en bodelningsförrättare genom tingsrätten.

Självklart kan man utföra bodelningen utan att ha en bodelningsförrättare! Då är det viktigt är att ni upprättar ett bodelningsavtal som registreras vid tingsrätten för att undvika att problem uppstår i ett senare skede.

Upphör ett samboskap på grund av att någon av parterna avlider så måste en bodelning begäras senast vid bouppteckningen. Det är endast den andra sambon som kan begära en sådan.

Före bodelningen gör man en så kallad skuldavräkning (tillgångar-skulder) och det som återstår efter denna skall delas mellan samborna. Den som bäst behöver bostaden och bohaget kan få behålla detta, trots att den andre kanske står på hyreskontraktet eller äger bostaden. Om ingen av sambona har barn så krävs det synnerliga skäl till ett sådant övertagande dock.

Beloppet man skall betala för att lösa ut ex-sambon beror på hur boendet införskaffades:

  • Köptes det gemensamt för gemensamt boende så måste då lösa ut den andra parten med motsvarande belopp i pengar, dvs halva bostadens värde.
  • Om boendet däremot inköptes och betalades av den ena sambon innan de flyttade ihop måste den andre sambon lösa ut sin ex-sambo med hela bostadens värde.

Denna regel för övertagande av bostad kan inte avtalas bort och kan även gälla trots att ett samboavtal finns.

Undantag från hälftendelning kan göras om förhållandet varat endast en kortare tid och det anses oskäligt att göra en bodelning.

Lilla prisbasbeloppsregeln är också ett undantag som kan komma ifråga, men endast om det är frågan om att den ena sambon avlider. Den överlevande sambon har nämligen alltid rätt att få ut tillgångar till, i mån de räcker, ett värde av två gånger det vid tiden aktuella prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring . Prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400 kronor.

Ladda ner alla de dokument som ni behöver för att göra en bodelning på Juridiska Dokument!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *