Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal – Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal mellan äkta makar eller sambor i samband med bodelning vid skilsmässa, bodelning under bestående äktenskap eller vid bodelning när sambor separerar.

Bodelningsavtal för äkta makar

Bodelning mellan äkta makar görs såväl under bestående äktenskap som i samband med skilsmässa. Bodelning under bestående äktenskap är helt frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andra maken. Vid skilsmässa är däremot bodelning obligatorisk och omfattar allt giftorättsgods som skall delas mellan makarna. Läs mer om bodelning mellan makar här!

Bodelningsavtal för sambor

När sambor separerar så måste bodelningen genomföras inom ett år annars anses rätten till bodelning vara förverkad. Vid bodelning mellan sambor så är det endast sk samboegendom som skall bodelas. Läs mer om bodelning mellan sambor här!

Läs mer om bodelningsavtal på Bodelning.nu!