Kategoriarkiv: Barn

Namn

Namn – Varje nyfött barn ska ges ett eller flera förnamn. Namnen ska skriftligen anmälas av vårdnadshavaren, oftast föräldrarna, inom tre månader från barnets födelse. Ni får en anmälningsblankett i samband med registreringen av barnets födelse.

Läs mer

Underhåll barn

Underhåll barn

Underhåll barn – Båda föräldrarna är underhållsskyldiga tills barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skolan (dvs grundskola, gymnasium, särskolans gymnasium, folkhögskolor och i en del fall även utbildning på Komvux), dock inte längre än tills barnet fyller 21 år.

Läs mer