Kategoriarkiv: Familjerätt

Familjerätt – Juridisk information om testamente, äktenskap, sambor och barn. Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Partnerskapsförord

Att ingå partnerskap betyder inte bara att ni befäster ert förhållande till den ni älskar och att ni kommer att dela glädje och sorg tillsammans hela livet. Det innebär också frågor om ekonomi och allvarliga tankar om vad som händer om en av parterna vill skiljas eller avlider. Det är jobbiga frågor att ta upp när man känner sig som lyckligast men nödvändigt för framtiden. När det är som mest kaotiskt och världen vänds upp och ner så är det skönt att ha allt det praktiska ordnat.

Genom ett partnerskapsförord kan ni avtala om att den egendom som tillhör eller som kommer att tillfalla er skall vara enskild egendom och således inte ingå i en eventuell bodelning i framtiden.

Läs mer

Barn

Sedan 2003 finns Lagen om rätt till adoptionsprövning för par som ingått partnerskap och år 2005 kom Lagen om insemination (2006:351 läs här ) för kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en annan kvinna.

Läs mer

Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt – När den ena maken avlider så upplöses äktenskapet och en bodelning skall göras. Om vi bortser från äktenskapsförord, testamente och skulder så innebär det grovt förenklat att de tillgångar som återstår efter bodelningen, det sk nettogiftorättsgodset delas i två delar. Den efterlevande maken får sin del av nettogiftorättsgodset med vanlig äganderätt och den andra delen tillfaller i regel också den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Läs mer

Arvslott & Laglott

Arvslott & Laglott

Arvslott och laglott – Det är viktigt att förstå skillnaden mellan arvslott och laglott. Den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till kallas arvslott.

Ett testamente kan innebära att det finns mindre kvarlåtenskap att dela bland arvingarna. Ärvdabalken skyddar dock bröstarvingar på så sätt att de aldrig kan göras arvslösa genom testamente.

Läs mer

Hur skriver man ett testamente

Hur skriver man ett testamente?

Hur skriver man ett testamente?

Hur skriver man ett testamente? Det finns många skäl att skriva testamente och de främsta skälen är:

  • Att du/ni vill att andra än de som är arvsberättigade enligt lag skall ärva dig/er.
  • Att din sambo skall ärva dig. Sambor ärver inte varandra enligt lag vilket kan få väldigt tragiska konsekvenser. Det är inte ovanligt att den efterlevande sambon får gå från hus och hem bara för att samborna inte var förutseende nog att skriva testamente dem emellan.
  • Att barnens arv skall bli enskild egendom.
  • Att särkullbarn skall ärva mindre. Om du eller din make har barn sedan tidigare kan ni med fördel skriva ett testamente varigenom ni begränsar särkullbarnens arv till laglotten, som utgör halva arvslotten.

Läs mer

Särkullbarn

Särkullbarn – arvsrätt och testamente

Särkullbarn är barn som bara den ena parten i ett äktenskap är förälder till. När en make avlider så övertar normalt efterlevande make den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det medför att gemensamma barns rätt till arv efter den först avlidne föräldern skjuts upp till dess båda föräldrarna är avlidna.

Läs mer