Etikettarkiv: advokater

JK

JK

JKJK är en förkortning för justitiekanslern. Har som uppgift att överse att myndigheter och dess tjänstemän handlar i enlighet med lagar och författningar. JK är regeringens ombud och företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt. Justitiekanslern är också ensam åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott samt utövar tillsyn över advokater.

Läs mer