Etikettarkiv: arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt

Efterlevande makes arvsrätt – När den ena maken avlider så upplöses äktenskapet och en bodelning skall göras. Om vi bortser från äktenskapsförord, testamente och skulder så innebär det grovt förenklat att de tillgångar som återstår efter bodelningen, det sk nettogiftorättsgodset delas i två delar. Den efterlevande maken får sin del av nettogiftorättsgodset med vanlig äganderätt och den andra delen tillfaller i regel också den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Läs mer

Testamente

Testamente

Testamente – Om du vill förändra den legala arvsordningen så får du upprätta ett testamente och förordna om din kvarlåtenskap.

Många människor drar sig för att skriva sitt testamente. Dels eftersom det inte är särskilt upplyftande att planera inför sin egen död, men kanske framförallt eftersom det innebär en ansenlig kostnad att få ett testamente upprättat enligt konstens alla regler. Jag kan inte nog understryka vikten av att låta upprätta ett testamente. Ett testamente hjälper dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap och kan ofta förhindra bittra slitningar mellan dina arvingar. Det finns en oändlig mängd anledningar till att inte vänta med att skriva testamentet.

Testamentet är ett juridiskt bindande dokument som ska undertecknas av två icke jävliga vittnen som är äldre än 15 år och som utan att behöva få veta testamentets innehåll skall bevittna undertecknandet. Testatorn, dvs den som upprättar testamentet, skall vara:

  •  myndig eller 18 år om han/hon har varit gift och vill testamentera bort sin egendom
  •  en fysisk eller en juridisk person ( ex: ett aktiebolag, staten, en kommun eller en stiftelse )
  •  opåverkad, endera av någon som tvingat testatorn att upprätta testamentet eller genom att ha missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller av psykisk störning.

Olika former av testamenten:

  1. Ordinarie testamente, dvs ett skriftligt och bevittnat testamente
  2. Nödtestamente

Ett nödtestamente kan upprättas om en person inte kan upprätta ett ordinärt testamente på grund av sjukdom eller annat nödfall. Det finns två former av nödtestamenten. Den ena formen av nödtestamente är att muntligt förordna sin yttersta vilja inför två ojäviga vittnen och den andra formen är ett egenhändigt skrivet och undertecknat förordnande utan närvarande vittnen, ett så kallat holografiskt testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett ordinarie testamente, så gäller inte nödtestamentet längre.

Vill man ändra sitt testamente så kan man göra det när man vill, och förfarandet är då som vid upprättandet av det första ordinarie testamentet.

Testatorn kan i sitt testamente uppge att han vill att att dödsboet skall förvaltas och skiftas av en testamentsexekutor för att undvika tvister arvingarna emellan.

Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

 

Läs mer