Etikettarkiv: bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

En bodelning under äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse som kräver att makarna är överens om formerna för bodelningen. Rent praktiskt så innebär en bodelning under bestående äktenskap att makarna genomför en förmögenhetsöverföring sinsemellan.

Makarna kan göra en bodelning under äktenskapet om de vill:

  • bringa klarhet i ägandeförhållandena sinsemellan
  • åstadkomma en ekonomisk utjämning mellan sig
  • reda ut ägandeförhållande inför en förestående äktenskapsskillnad

Om du vill ha mer information om bodelning under äktenskap så kan du läsa mer på Bodelning.nu!

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal lämpligt just för bodelning under äktenskap!

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras alltid i takt med att lagstiftningen förändras. Förutom detaljerade instruktioner så ingår även flera andra dokument som ni kan ha användning för vid er bodelning, såsom exempelvis ansökan om lagfart.