Etikettarkiv: bodelning

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

En bodelning under äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse som kräver att makarna är överens om formerna för bodelningen. Rent praktiskt så innebär en bodelning under bestående äktenskap att makarna genomför en förmögenhetsöverföring sinsemellan.

Makarna kan göra en bodelning under äktenskapet om de vill:

  • bringa klarhet i ägandeförhållandena sinsemellan
  • åstadkomma en ekonomisk utjämning mellan sig
  • reda ut ägandeförhållande inför en förestående äktenskapsskillnad

Om du vill ha mer information om bodelning under äktenskap så kan du läsa mer på Bodelning.nu!

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal lämpligt just för bodelning under äktenskap!

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras alltid i takt med att lagstiftningen förändras. Förutom detaljerade instruktioner så ingår även flera andra dokument som ni kan ha användning för vid er bodelning, såsom exempelvis ansökan om lagfart.

 

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal – Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal mellan äkta makar eller sambor i samband med bodelning vid skilsmässa, bodelning under bestående äktenskap eller vid bodelning när sambor separerar.

Bodelningsavtal för äkta makar

Bodelning mellan äkta makar görs såväl under bestående äktenskap som i samband med skilsmässa. Bodelning under bestående äktenskap är helt frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andra maken. Vid skilsmässa är däremot bodelning obligatorisk och omfattar allt giftorättsgods som skall delas mellan makarna. Läs mer om bodelning mellan makar här!

Bodelningsavtal för sambor

När sambor separerar så måste bodelningen genomföras inom ett år annars anses rätten till bodelning vara förverkad. Vid bodelning mellan sambor så är det endast sk samboegendom som skall bodelas. Läs mer om bodelning mellan sambor här!

Läs mer om bodelningsavtal på Bodelning.nu!