Etikettarkiv: inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente är ett testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Inbördes testamente används främst när två personer, som lever i en relation, ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.

Läs mer

Inbördes testamente mall

Inbördes testamente mall

Inbördes testamente mall

Inbördes testamente mall – Ett inbördes testamente mellan två personer är i själva verket två testamenten i ett och samma testamente. På Juridiska Dokument finns mallar för inbördes testamente att ladda ner som ger er de bästa möjligheterna inom lagens ramar att skydda den efterlevande maken eller sambon från särkullbarns laglottskrav.

Inbördes testamente sambo

Inbördes testamente sambo

Inbördes testamente sambo

Inbördes testamente sambo – Som sambor så ärver ni inte varandra enligt lag. Av denna anledning är det oerhört viktigt att ni planerar hur ni vill fördela er kvarlåtenskap om någon av er går bort. Speciellt sambor som äger en lägenhet eller en fastighet bör skriva ett inbördes testamente för att skydda den efterlevande sambon mot en ekonomisk tragedi som en konsekvens av den andre sambons bortgång.

Ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Thorlund Juristbyrå kan hjälpa er att upprätta ett inbördes testamente i enlighet med de förutsättningar som gäller för just dig och din sambo. De kan även hjälpa er med att upprätta ett samboavtal om så krävs.

Inbördes testamente mellan makar

Inbördes testamente mellan makar

Inbördes testamente mellan makar – Ett inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Med ett inbördes testamente kan äkta makar säkra en bättre tillvaro för den efterlevande maken. Ett inbördes testamente mellan makar är extra viktigt om någon av makarna har särkullbarn. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för makar!

Läs mer om inbördes testamente här på Juridik På Internet!

Inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente särkullbarn – Om någon av makarna har särkullbarn och vill skydda den efterlevande maken mot särkullbarns laglottskrav så måste de skriva ett inbördes testamente för detta ändamål. Det är en utbredd missuppfattning att makarna bara kan testamentera all sin kvarlåtenskap till sin äkta hälft och därmed göra sina särkullbarn arvslösa. Lagstiftningen tillåter inte detta utan skyddar särkullbarns arvsrätt. En förälders testamentsförordnande kan således inte inkräkta på särkullbarnets laglott.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som är upprättat för makar med särkullbarn!

Det inbördes testamente som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är speciellt upprättat för makar med särkullbarn. Testamentet är upprättat av jurister och naturligtvis medföljer instruktioner för hur ni använder testamentet.

Ni kan även få ett inbördes testamente upprättat av Thorlund Juristbyrå som är speciellt anpassat efter era personliga förutsättningar och behov.

Besök Thorlund Juristbyrå för mer information!

Inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente – Ett inbördes testamente är ett testamente upprättat mellan två eller flera personer till varandras förmån.

Läs mer

Testamente

Testamente

Testamente – Om du vill förändra den legala arvsordningen så får du upprätta ett testamente och förordna om din kvarlåtenskap.

Många människor drar sig för att skriva sitt testamente. Dels eftersom det inte är särskilt upplyftande att planera inför sin egen död, men kanske framförallt eftersom det innebär en ansenlig kostnad att få ett testamente upprättat enligt konstens alla regler. Jag kan inte nog understryka vikten av att låta upprätta ett testamente. Ett testamente hjälper dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap och kan ofta förhindra bittra slitningar mellan dina arvingar. Det finns en oändlig mängd anledningar till att inte vänta med att skriva testamentet.

Testamentet är ett juridiskt bindande dokument som ska undertecknas av två icke jävliga vittnen som är äldre än 15 år och som utan att behöva få veta testamentets innehåll skall bevittna undertecknandet. Testatorn, dvs den som upprättar testamentet, skall vara:

  •  myndig eller 18 år om han/hon har varit gift och vill testamentera bort sin egendom
  •  en fysisk eller en juridisk person ( ex: ett aktiebolag, staten, en kommun eller en stiftelse )
  •  opåverkad, endera av någon som tvingat testatorn att upprätta testamentet eller genom att ha missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller av psykisk störning.

Olika former av testamenten:

  1. Ordinarie testamente, dvs ett skriftligt och bevittnat testamente
  2. Nödtestamente

Ett nödtestamente kan upprättas om en person inte kan upprätta ett ordinärt testamente på grund av sjukdom eller annat nödfall. Det finns två former av nödtestamenten. Den ena formen av nödtestamente är att muntligt förordna sin yttersta vilja inför två ojäviga vittnen och den andra formen är ett egenhändigt skrivet och undertecknat förordnande utan närvarande vittnen, ett så kallat holografiskt testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett ordinarie testamente, så gäller inte nödtestamentet längre.

Vill man ändra sitt testamente så kan man göra det när man vill, och förfarandet är då som vid upprättandet av det första ordinarie testamentet.

Testatorn kan i sitt testamente uppge att han vill att att dödsboet skall förvaltas och skiftas av en testamentsexekutor för att undvika tvister arvingarna emellan.

Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

 

Läs mer