Etikettarkiv: jo

JO

JO

JOJO är en förkortning för justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Detta görs genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ.

Läs mer