Etikettarkiv: konsumentverket

KO

KO

KO –   KO eller konsumentombudsmannen har som uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentombudsmannen är chef för konsumentverket som i sin tur är en statlig myndighet som arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.

Läs mer om konsumentombudsmannen och konsumentverket här: http://www.konsumentverket.se/

Läs mer