Etikettarkiv: olaga hot

Olaga hot

Olaga hot

Olaga hot – ”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.”
Brottsbalken, 4 kap. 5 §

Läs mer